T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: bay & trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

vạc bay

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

 

 

bay

vô ý.  đạp phải bóng mình

bóng đương say ngủ

thình lình.  vụt

bay

ờ.  mình mấy thuở được bay

như chim, cũng thể

như ngày chạm đêm

bay bay bay bay

ngất.  thèm

mầu trăng độc sáng

cùng phiên thụ tình

9 nov. 2017

 

 

trán lỏng giang hồ chưa hết yêu

xin hiến tận cùng cho gai góc

để mai chân lạc bến sương hồng

như trán có mòn vì hương bụi

thì dép khua rền nơi quyển không

 

thu vén hai tay nghe mình có

một sải đam mê bắc qua cầu

dưới chân sóng vỗ ngờ tăm tích

một ngoái trông về đâu thấy đâu

 

khi phà một nốt yên hư huyễn

là nhớ linh xưa điếu thuốc cầm

vàng sớm nâng chiều hương mê thảo

là đẹp vô cùng môi thiếu âm

 

còn yêu nên thiếp mầu hoang đãng

vai xanh thời gian khúc câu lưu

rót nhé.  một mình.  ngâm tương tửu

là sắm vô chung một trận vùi

hoàng xuân sơn

12 oct. 2017

 

 

 

 

 

 ©T.Vấn 2017