T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: C Ử A   M Ở 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tranh: Henri Matisse

                       [ mở cửa ra

                         và khép lại bằng mắt ]

Tôi sẽ không ra mở cửa

người cứ lẳng lặng đẩy vào

ở giữa hai đầu căng thẳng

tuồng như có tiếng lao xao

.

Tiếng của chiếc mầm mới mọc

tiếng của cành khô đoạn lìa

chiếc lá hiến thân đâu đó

mù mắt đốm sao rất khuya

.

Cứ vật vờ thân bóng chiếc

cứ gầy tre treo lên cao

thuyết âm mưu của hình tượng

mầu  đính hôn khúc xé rào

.

Hãy dang xa và gần lại

hát nối điệp khúc tương phùng

và rồi bỏ đi lưng lửng

một phía gần một vai chung

.

Lần hồi quen nghe thương tật

những vết sẹo bắt đầu chai

khởi nguyên từ một vết xước

kéo mãi u mê chạy dài

.

Tôi sẽ không ra mở cửa

 gió máy đã biết thông đồng

h o à n g  x u â n  s ơ n

16.6.22

©T.Vấn 2022