T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: ĐỌNG LẠI, PHÍA MI MẮT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh: Ekaterina Grigorleva

Không phải là nước mắt

lệ đã khô lâu rồi

một ai đã từng hát

[như thế ]

.

Chiếc mùi soa thời tình

không còn ai nhớ lấy

những tay áo quẹt ngang

những lằn mắt sưng tấy

.

Thời đại của đa dụng

giấy lau rồi bỏ đi

những chuyện tình quên đi

những  người tình bỏ đi

.

Chữ không còn lồng nhau

những cái tên bứt lìa

chiếc khăn mầu phóng xạ

.

Cái gì còn đọng lại

trên mi mắt bồi hồi

ôi chỉ là hạt bụi

của một thời man khai

h o à n g  x u â n  s ơ n

7.9.22

©T.Vấn 2022