T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: nhịp đánh

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

 

stay-home

Tranh- Trần Thanh Châu

 

tạ ơn

                   thành bội bạc

 

dồn dập dồn dập

xui xẻo dồn dập

trống đánh dồn dập

mọi sự dồn dập

tai nạn dồn dập

chưởi bới dồn dập

giận lẫy yêu thương

tới tấp dồn dập

hận thù dồn dập

yên vui bới đào

mồ chôn dồn dập

 

nhân cách nhìn một

thú tánh tròng hai

xỉa xói ngón tay

nắm đấm dứ dứ

vỏ bọc rách rồi

gian trá chường mặt

cái đau dội ngược

cái rách chẻ dọc

cái buồn giựt ngang

té ngửa bổ ngửa

nhịp đánh nhịp đập

bầm dập bầm dập

 

hoàng xuân sơn

25 nov. 2016

[ 1 ngày dồn dập gai đinh ]