T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 30, 2016

Hoàng Xuân Sơn: nhịp đánh

      Tranh- Trần Thanh Châu   tạ ơn                    thành bội bạc   dồn dập dồn dập xui xẻo dồn dập trống đánh dồn dập mọi sự dồn dập tai nạn dồn dập chưởi bới dồn dập giận lẫy yêu thương tới tấp dồn dập hận thù dồn dập yên vui bới đào

Đọc Thêm »

Lê Văn Trạch: BAY HƠI DANG TRẦM

                        Tranh- Trần Thanh Châu Theo đà tiến hóa và phát triển, con người chinh phục, cải tạo thiên nhiên để bảo đảm tồn tại, thỏa mãn nhu cầu vật chất trong sinh hoạt, với trí tưởng tượng và sự năng động khám phá, họ đã có những thành tựu đáng kể! Những kết

Đọc Thêm »
Lưu Trữ