T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: RÕ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Khung Cửa Hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Mồn một rõ

như ban ngày

da nâu

hồn bạch tạng

câu trắng nhờ

.

Viết còn dăm chữ u ơ

mà trang sột soạt giở vô đời người

mục lục còm. chấm.  lơi khơi

gậy run chống tới

mòn hơi cuộc về

.

Cấu tứ

lùm.  thở mê mê

mồn một rõ

ngày xê dịch ngày

hoàng xuân sơn

6 tháng 10, 2022

©T.Vấn 2022