T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: too bad. Trí tuệ thăng bằng

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

_mg_6503

Ảnh: Lưu Na

 

too bad

 những sợi thuỷ tinh

khó khăn bước ra khỏi chiến trường

trong lò luyện thép

bọn đần độn làm cho lửa chảy

thành nước

phong thuỷ khốn nạn dày bốn bề

nút kín

xả lũ

và chết người

 

chuyện cá mú nghe như xưa chừ người đi thay cá

bọn ngu cũng có thể dựng đầu thiên tai

bằng mọi thứ dùi đục trống chiêng phèng la đầu bò

đầu bướu

quản lý cái con mẹ

cơ động xúm xít

đóng khít rịt

miếng ăn tồi tệ

đất nước tồi tệ

sự dửng dưng tồi tệ

 

 

trí tuệ thăng bằng

 đầu người thấp hơn đầu nhà

(cố nhiên)

khi ta còn bé

bơi lội thỏa thuê trong nước

khi lớn khôn

đầu người cao hơn đầu nhà

(bơm hơi vào trí tuệ)

vượt tới đội tới nhoi lên

làm sao ngoi lên được

mùa bạo lũ hung

 

hoàng xuân sơn

20 oct. 2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2016