T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khải Triều: NHỮNG NGÀY CỦA CHÚA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Ảnh (HKL)

 

 

Những ngày của Chúa

Thời gian qua đi

Tôi không biết gì

Tôi không biết gì

 

Những nơi tôi đến

Những việc tôi làm

Những nhà tôi ở

Tôi không biết chi

Tôi không biết chi

 

Thời gian qua đi

Tôi không là tôi

Âu lo không biết

Nỗi buồn không hay

Tôi không là tôi

Hay tôi thế

Trong cõi người ta

Trong bàn tay Chúa

 

Rồi tôi xa phố

Lên miền cao nguyên

Mấy năm tỉnh lỵ

Sống đời giáo viên

Miệt mài công việc

Bên trăng gió núi

Quên tình bạn bè

Quên cả thành phố

Quên nghĩa anh em

Quên cả tuổi trẻ

Quên cả tình yêu

 

Tôi không là tôi

Hay tôi thế

Trong thời gian khổ

Giữa chốn lưu đày

Cô quạnh niềm riêng

Hồn đau viễn xứ

Mơ đời Đan viện

 

Hồn thơ chợt đến

Quên đời Đan tu

Đời bao đau thương

Tôi bao ưu phiền

Khóc đời trong thơ

Khóc mình lữ khách

Ôm mặt trăm năm.

 

Tháng 6/2020

KHẢI TRIỀU

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020