T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: 19 Hè 72 (tập thơ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
EP xuất bản 150 trang
Thơ Tuyển từ 2019-2013
với trường ca:19 Hè 72:
Viết về trận chiến mùa hè đỏ lửa ở miền Nam Việt Nam ở Quảng Trị, 1972.

https://www.barnesandnoble.com/w/19-h-72-y-n-ngu/1142994733?ean=9798823187572

Hoặc lên mạng

https://www.barnesandnoble.com/

Truy cập: 19 Hè 72

(Trích):

…..

Ai đã gục ngã, ai đang gục ngã, ai sắp gục ngã

Và đá gạch gục ngã

Vách tường đổ nhào, thân thể lính dựng lên.

Cọp biển tràn vào

Rung rinh cổ thành Quảng Trị.

Ai đã gục ngã, ai sẽ gục ngã?

Ngày giỗ sang năm

Mũ xanh mọc lên cổ thụ cây cành

Hoa sẽ nở hai màu vàng và đỏ.

.

Đêm trùm xuống một vùng khói lửa.

Bật lên chân trời cháy những ngôi sao.

Trùng trùng sâu đạn lao nhanh chi chít.

Cứ bay khơi khơi tự động xuyên qua người.

Đêm hủy diệt giết từng giây từng phút.

Đêm hung tàn thương tật che mặt sát nhân.

Đêm ghi lại mỗi năm “Đêm Khủng Khiếp”. 

Ngu Yên