T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: THÁNG BA, NÉN TÀN HƯƠNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Tháng Ba này, những Tháng Ba sau nữa…

Có ai về thắp lại nén tàn hương

Thăm chiến sĩ thuở xưa rời yên ngựa

Trên đồi hoang, rừng vạn dặm sa trường

 

Banmêthuột, vùng cao nguyên “Trấn ải”

“Song kiếm” nào trên trận mạc lưu danh

Núi trở mình vì đạn bom vương vãi

Đất thẫm buồn như màu máu các Anh

 

Trường lớp đó, ngõ quỳ vàng xơ xác

Nắng Tháng Ba trong biến loạn tang thương

Người lính trận và muôn dân ngơ ngác

Phút lâm chung, con phố cũ đoạn trường

 

Đêm dài quá, tiếng gọi người hốt hoảng

Anh và Em… Ta lạc đóa phù dung

Em ở đâu giữa rừng người chạy loạn

Mất em rồi, lòng bỗng chợt cạn cùng

 

Tờ lịch xưa 10 tháng 3 thức dậy

Trong giấc khuya và nước mắt đầy vơi

Tang của phố, của cà phê. Rừng cháy…

Đóa lan rừng trong lửa đạn em ơi!

 

Như Thương

(Nhớ Bmt 10 Tháng Ba, 2021)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021