T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Viết lời như huyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Nhạt Nhòa – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

.

Em đi để lại mây ngàn

quyện vào chuông mõ, phím đàn nửa đêm

Thương anh không ngủ giấc thiền

nụ cười em gửi ngoài hiên cúng dường

.

Em đi phả lại mùi hương

ướp làn gió sớm, thơm đường mây trưa

Thương anh trăm nắng ngàn mưa

lái đò cổ độ giúp đưa qua bờ.

.

Em đi rơi lạc vào thơ

quyện vào cổ tích Âu Cơ muôn trùng

Thương anh ngồi viết không ngừng

chép câu mật hạnh cúng dường chúng sinh

.

Em đi nghiêng cả mái đình

lắng nghe sông núi tụng kinh độ người

Thương anh tịch lặng dáng ngồi

ngó câu vô tự nụ cười niêm hoa.

.

Em đi son nhạt phấn nhòa

tiễn đưa muôn kiếp lìa xa muộn phiền

Thương anh ngồi thức ngày đêm

niệm ân ba cõi, phước điền mười phương.

.

Em đi in dấu dặm trường

vầng trăng soi tỏ con đường cổ xưa

Thương anh đọc chữ rất mờ

ghi lời Phật dạy nguyên sơ Niết bàn.

.

Em là vô lượng hóa thân

không sau, không trước, không gần, không xa

Thương anh ngồi giữa Ta Bà

nhìn nghiêng nắng quái biết là Tánh Không.

.

Em là trăng lạc vào gương

không hư, không thực, không đường chim bay

Thương anh kinh sách miệt mài

tìm câu chú giải vết giày tổ sư.

.

Em là muôn triệu kỳ thư

tu xong quên hết, chữ Như duy còn

Thương anh ngộ pháp vô ngôn

không lui, không tới, tịch dương hai bờ.

.

Em là mưa bụi sương mờ

về nghe anh đọc dòng thơ vô cầu

Thương anh ngồi thức đêm thâu

viết lời như huyễn dứt sầu ngàn năm.

.

Phan Tấn Hải

(đón giao thừa Nhâm Dần 2022)

©T.Vấn 2022