T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

chân dung nhân vật

SONG THAO: ÔNG VĂN NGHỆ

Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc gọi ông là “Ông Bụt Sách”. Tôi gọi ông Thành Tôn là “Ông Đạo Sách”. Hai ông nhân tình của sách này bị cột chặt vào nhau từ kiếp nào không biết. Kiếp này họ bên cạnh nhau từ ngày còn ở trong nước tới khi ra hải ngoại.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ