T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

cổ thành

Như Thương: VIÊN GẠCH CỔ THÀNH

Viên gạch xưa xây thành Đinh Công Tráng Nay vỡ tan thành cát bụi nghìn năm Quảng Trị ơi! Đếm thây người muôn vạn Không trối trăn, không huyệt mộ chỗ nằm . Hồn gạch đá chưa kịp thành tro bụi Người khóc người chưa cạn lệ tang thương Ai sống chết trên quãng đường

Đọc Thêm »
Lưu Trữ