T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

của chữ và người

Ngọc Tự: Vài cảm nhận khi đọc “Nguyễn Đình Toàn _ Chữ & Người” của Lưu Na

                Có một ông nhà văn Nguyễn Đình Toàn như thế. tạp văn. ngọctự (Vài cảm nhận khi đọc “Nguyễn Đình Toàn _ Chữ & Người” của Lưu Na) (nhà xuất bản Viễn Xứ ấn hành tháng 7/2021) Khi đọc xong trang cuối “Nguyễn Đình Toàn_ Chữ & Người” của Lưu Na và gấp quyển

Đọc Thêm »
Lưu Trữ