T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đài loan

Vương Trùng Dương: Chuyện Vãng “Chết Dưới Tay Trung Quốc”

Vào tháng Tư năm 2020, khi đại dịch Covid-19 phát xuất từ Trung Quốc (virus corona xuất hiện ở Vũ Hán ngày 17/11/2019) hoành hành, gieo rắc kinh hoàng, tang thương đến các nước trên khắp thế giới, tôi viết bài “Chết Dưới Tay Trung Quốc”, Quá Khứ & Thực Tại. Với Việt Nam, hơn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ