T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

khảo luận về hoa

Nguyên Lạc: THƠ, HOA & NGƯỜ̀I (3)

(Có một số đoạn ở 2 bài trước được lập lại ở đây cho các bạn chưa đọc qua được hiểu) HOA Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: THƠ, HOA & NGƯỜI (2)

HOA – Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. Ta thờ phượng với Bách hợp, ta mặc tưởng

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: THƠ, HOA & NGƯỜI (1)

HOA – Với lòng người, chắc chắn lòng yêu hoa phải nảy sinh ra đồng thời với thi ca diễm tình. Chàng trai nguyên thủy khi tặng vòng hoa đầu tiên cho nàng trinh nữ, đã vượt lên trên loài cầm thú, đã vượt được lên trên những nhu cầu thô tục của thiên nhiên,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ