T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

mỗi ngày một ca khúc

Nam Lộc: MỖI NGÀY MỘT CA KHÚC TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG TƯ

“Tự Do ơi tự do, tôi trả bằng nước mắt…!” https://youtu.be/HEUHMGeJ5iE (hình ảnh Sài Gòn “trong cơn hấp hối”, 30 tháng Tư, 1975) Ngày 16-4   Ngày 17-4   Ngày 18-4   Ngày 19-4   Ngày 20-4   Ngày 21-4   Ngày 22-4   Ngày 23-4   Ngày 24-4   Ngày 25-4   Ngày 26-4   Ngày 27-4  Ngày 28-4   Ngày 29-4   Tôi bước đi, khi

Đọc Thêm »

Nam Lộc: MỖI NGÀY MỘT CA KHÚC TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG TƯ

Camp Pendleton, 1975: thành phố lều của những “người di tản buồn”! “Người Di Tản Buồn!” Hôm nay là ngày 29 tháng Tư. Giã biệt Sài Gòn vào lúc 1 giờ sáng 28, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ trên chuyến bay dài nhất ở trong đời, chúng tôi được đưa đến căn cứ Không

Đọc Thêm »

Nam Lộc: MỖI NGÀY MỘT CA KHÚC TƯỞNG NIỆM 30 THÁNG TƯ

Bìa băng nhạc “Tình khúc Ngô Thụy Miên”, 1975 “Giờ này Bố Mẹ đang ở đâu…?” Hôm nay là ngày 27 tháng Tư, 2020. Ngày này 45 năm về trước, tôi như kẻ đang ngồi trên đống lửa. Kể từ khi đặt chân một cách “bất hợp pháp” vào khu tập trung của những người

Đọc Thêm »
Lưu Trữ