T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

năm mới

T.Vấn: Thời Gian và Con Người

              Người ngồi im bóng . . . – Tranh: Thanh Châu               Lội qua dòng suối tâm linh cạn               Hát lại bài ca tuyệt mệnh trời              Ôi thôi sương tuyết pha màu tóc             Một nửa hồn tan- một nửa trôi.                        (Ngọc Phi)  Cuối của một ngày, cuối của một

Đọc Thêm »

Nguyên Giác: Thêm một ngày, học vô cùng

Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Thêm một ngày bạc râu tóc nhẩm từng chữ gió vô thường trang sách cũ mỏi gân cốt nghe thiên cổ lạnh buốt xương. . Học vô cùng tâm như nắng soi khắp cõi chiều rất vàng đêm Niết bàn vui tịch lặng ngày Bồ Tát hạnh cưu mang. .

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: KHAI BÚT CHÀO TÁM MƯƠI!

Ngựa Già – Tranh: Thanh Châu     Xin chào tám mươi năm cuộc đời! Xin chào bốn phần năm thế kỷ giông bão đã qua! Xin chào những ai cùng sinh năm bốn mươi thế kỷ trước! Sống sót qua cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc, rồi bốn mươi lăm năm dưới

Đọc Thêm »

Phan : Tâm nguyện đầu năm

Đây là thói quen của người tây phương, rất phổ biến ở Mỹ, và cũng đã thâm nhập vào nhiều quốc gia trên thế giới. Với người Việt sinh sống ở đất nước này thì nhập gia tùy tục lâu ngày cũng thành thói quen. Nhưng theo những tài liệu tham khảo thì bốn ngàn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ