T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nxh

Song Thao: Hòang

(Nguồn: dutule.com) Dẫn: Bài viết về Nguyễn Xuân Hoàng sau đây được viết khi được tin Hoàng lâm trọng bệnh. Tháng 4/2014 tôi đã gửi Hoàng đọc bài này, và anh có nhuận sắc một số chi tiết. Ngày 24/4, Hoàng mail cho tôi: “OK. Mày sửa như vậy là tốt lắm”. Hoàng và tôi

Đọc Thêm »

Nam Dao: VỀ QUÊ

Ảnh Nguyễn Xuân Hoàng và Nam Dao do Nguyễn Bá Trạc chụp (Nguồn: Damau.org) Gửi Nguyễn Xuân Hoàng 1 Ông bạn Nguyễn Bá Trạc như ‘’ngọn cỏ bồng’’ [i]. Bạn mai về nhà? Ờ, thì mai trở lại San Jose. Rồi bạn hắng giọng, tại sao lại về? Mình ở đâu khi quay lại nơi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ