T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thông cáo báo chí

Về Việc Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

  THÔNG TIN BÁO CHÍ — SỐ 4, 04/01/2022  Về Việc Phiên Dịch và Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành

Đọc Thêm »
Lưu Trữ