T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

trọng minh

Trọng Minh: Bài Tình Ca Chưa Viết (Tù Khúc)

Sánh đôi – Tranh: Thanh Châu Lời giới thiệu tù khúc “Bài tình ca chưa viết” của tác giả: Kinh hoàng như trận động đất, hung bạo như cơn sóng thần, biến cố  30 tháng Tư đã cuốn phăng đi bao cảnh đời êm đẹp của vùng đất hiền hòa, trù phú miển Nam. Trước

Đọc Thêm »

TV&BH: Về Tù Khúc “Chiều Sơn Thôn”

(*Chú Thích: Ngày 5/12/2022 chúng tôi đã cho đăng tải lại bản Tù Khúc này với đầy đủ chi tiết về tên tác giả và các chi tiết cần thiết khác liên quan đến bài “CHIỀU SƠN THÔN”. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định vẫn giữ lại phần entry này như một phần của tiến

Đọc Thêm »
Lưu Trữ