T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tứ đại danh ca

Khuất Đẩu: SÀI THÀNH, TỨ ĐẠI DANH CA

Nghe tin nữ danh ca Lệ Thu qua đời, tôi bỗng nhớ hai câu thơ trong bài Long thành cầm giả ca của đại thi hào Nguyễn Du. “Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong Ca vũ không lưu nhất nhân tại”! (Tây Sơn cơ ngiệp tan rồi/ chỉ còn sót lại một

Đọc Thêm »
Lưu Trữ