T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

vòng quanh

Uyên Nguyên: Trơ xương, còn trắng một bồ Hảo Tâm!

(Nguồn: Uyennguyen’s Blog) “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn.” Cái mà mình luôn được an ủi và, càng về sau cảm nhận điều nầy quý báu vô cùng, là nhân duyên cho mình gặp được những bậc thầy giỏi, và bạn tốt. Nó là vốn liếng cả đời! Nhân Tâm Thường Ðịnh từ

Đọc Thêm »
Lưu Trữ