T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Đức Phổ: Thơ Haiku Mùa Xuân Của Kobayashi Issa

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 • Kobayashi Issa (1763-1827)
  Kobayashi Issa là một trong bốn bậc thầy về thơ Haiku của Nhật Bản. Ông sáng tác trên 20.000 bài Haiku. Dưới đây là một số bài thơ về mùa xuân của ông.
  .
  Thơ
 1. ♦ Face of the spring moon–
  about twelve years old,
  I’d say.

  Khuôn ngà của vầng trăng xuân–
  Tôi độ ước chừng
  Tuổi mới mười hai.
  .

  2.
  ♦ In spring rain
  a pretty girl
  yawning.

  Trong làn mưa xuân phất phơ
  Có cô gái đẹp
  Hững hờ ngáp suông.
  .

  3.
  ♦ New Year’s morning:
  the ducks on the pond
  quack and quack.

  Buổi sớm đầu xuân:
  Trong ao bầy vịt
  Không ngừng quác vang
  .

  4.
  ♦ New Year’s Day–
  everything is in blossom!
  I feel about average.

  Ngày đầu năm mới–
  Vạn vật nở hoa
  Lòng tôi dường cũng bình hòa an nhiên.

  Trần Đức Phổ phỏng dịch

(Nguồn tham khảo: My Poetic Side)

tranducpho

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021