T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 29, 2021

Trần Đức Phổ: Thơ Haiku Mùa Xuân Của Kobayashi Issa

Kobayashi Issa (1763-1827) Kobayashi Issa là một trong bốn bậc thầy về thơ Haiku của Nhật Bản. Ông sáng tác trên 20.000 bài Haiku. Dưới đây là một số bài thơ về mùa xuân của ông. . ● Thơ ♦ Face of the spring moon– about twelve years old, I’d say. ♦ Khuôn ngà của

Đọc Thêm »
Lưu Trữ