Góc Nhạc

Suối Mơ (Bài thơ bên suối) – Nhạc và Lời: Văn Cao & Phạm Duy Ca sĩ trình bày: Lệ Thu     Đọc Thêm: Văn Cao, một phiến tài […]

Đêm Thu – Sáng tác: Đặng Thế Phong Ca sĩ trình bày: Thái Thanh Đọc Thêm: Đặng Thế Phong – sống và chết trước khi thời cơ đến Jason Gibbs […]

Chinh Phụ Ca – Nhạc và Lời: Phạm Duy Ca sĩ trình bày: Hà Thanh   Đọc Thêm:   Đêm Thu Nghe Nhạc Phạm Duy Bùi Bảo Trúc Trong bốn […]

Cây đàn bỏ quên – Nhạc và Lời: Phạm Duy Ca sĩ trình bày: Vũ Khanh   Đọc Thêm: “Cây Đàn Bỏ Quên” của nhạc sĩ Phạm Duy và niềm […]

Bình Minh – Nhạc và Lời: Nguyễn Xuân Khoát Ca sĩ trình bày: Lê Dung   Đọc Thêm: Nguyễn Xuân Khoát – Người mở ra buổi “bình minh” của lịch […]

Nhớ Quê Hương – Nhạc và Lời: Phạm Ngữ Ca sĩ trình bày: Lệ Thu   Đọc Thêm: (Nguồn: Phamduy.com) Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) – Xu Hướng Nhạc Tình […]

Giáo Đường Im Bóng – Nhạc: Nguyễn Thiện Tơ; Lời: Phi Tâm Yến Ca sĩ trình bày: Tâm Vấn   Đọc Thêm:   Chuyện tình nơi giáo đường im bóng […]

Biệt Ly – Nhạc và Lời: Dzoãn Mẫn Ca sĩ trình bày: Lệ Thu   Đọc Thêm: Nhạc sĩ Doãn Mẫn và hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Biệt Ly” […]

Dạ Khúc – Nhạc và Lời: Nguyễn Mỹ Ca Ca sĩ trình bày: Duy Trác     Đọc Thêm: Nhạc cảm của Quỳnh Giao về Dạ khúc Nguyễn Mỹ Ca […]

Sóng Vàng – Nhạc và Thơ: Văn Chung Ca sĩ trình bày: Quỳnh Giao & Mai Hương   Đọc Thêm: Nhạc sĩ Văn Chung (Mai Văn Chung)  Nguyễn Thị Minh […]

Trang 1 of 50
1
2
3
4
20
40
...
» 50