T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Nhạc

Tuyển tập “Những Tình Khúc Tiền Chiến Tiêu Biểu”- Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích)

MỘNG CHIỀU XUÂN Ca sĩ trình bày: Lệ Thu Đọc Thêm: (Nguồn: https://www.trunghockientuong.com) Người tình trong “Mộng chiều xuân” của nhạc sĩ Ngọc Bích * tạp bút  Tôi là đàn bà. Người đàn bà sống để Yêu & Viết. Nên, tình ca còn là một trong những nỗi đam mê rất riêng của chính mình.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ