10/05/2010
70 Năm Tình Ca (43) – Hòai Linh

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

hoai Linh