T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Ba 2013

Như Thương: PHÓNG BÚT

    Tìm chi chén rượu men cay Ngả nghiêng trời đất tỉnh say với đời Đêm về phóng bút lả lơi Cợt đùa với sóng tình vơi cạn đầy   Tìm chi quán trọ chốn này Trăm năm như thể mây bay dịu dàng Kiếp sau có xuống trần gian Cạn ly uống hết

Đọc Thêm »
Lưu Trữ