T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 1, 2014

Ngọc Phi & Trần Lê Việt: Xuân trong rừng Việt Bắc

Trại Tù Yên Bái- Tranh: Trần Thanh Châu . . . Sông Mê. Bến đò Ô lâu. Chiều ảm đạm núi rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc vật

Đọc Thêm »
Lưu Trữ