T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tư 8, 2015

Ngân Bình : Hỏa ngục

Ảnh : Đặng Hiếu Sinh Chị Phụng và tôi là chị em chú bác. Tôi nhỏ hơn chị năm tuổi nhưng từ thuở nhỏ đã chơi thân với nhau. Chị sang Mỹ theo diện H.O của bác Hai và lập gia đình năm hai mươi tám tuổi. Khoảng sáu năm sau, chị cùng chồng và

Đọc Thêm »

đỗxuântê : Chuyện Bà Kim cư xá tôi

Picasso: Head of a woman (1960)  Gọi bà Kim cho tiện vì cư xá tôi ai cũng biết bà, gọi tên thật có khi phiền phức cho người viết dù câu chuyện hư cấu và không ác ý. Cư xá này vẫn là bối cảnh của một loạt chuyện tôi hay viết, mà cư dân

Đọc Thêm »
Lưu Trữ