T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tám 2015

Như Thương: NHẢ LỤA TRĂM NĂM

Cuộc tình nhả lụa trăm năm Trải hương ân ái về thăm ngọt ngào Phải em kết tụ trăng sao Từ ngân hà rụng những xao xuyến lòng Em từ vũ trụ mênh mông Hóa thân huyền thoại môi hồng cài trâm Hỡi Tình, hỡi Khách-Tri-Âm Dõi theo từng bước âm thầm bên nhau Em-Ta

Đọc Thêm »

Phan : Chứ bà tưởng thằng nào…?

Tranh: Trần Thanh Châu Đàn ông Việt qua Mỹ không thay tên đổi họ, chỉ là cách gọi khác xưa! Anh Đức Nguyễn là anh Nguyễn văn Đức chẳng hạn. Gọi theo Mỹ là tên trước họ sau. Nhưng với ý hiểu bình dân trong người Việt lại là, gọi Đức Nguyễn để phân biệt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ