T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 26, 2016

Hoàng Xuân Sơn: cách thế

Ảnh -Lưu Na sinh nhật KL sáng dậy xương xóc vẫn cứ gầm gừ cỗ xe nằm ì cỗ xe gượng gạo một ngày níu kéo thực tại vào hư hỏng rồi.  những chiếc nón bay ngoài hang động   ra đi đầu trần mươi năm thiên thu là chiếc dù cầm cố đêm sật

Đọc Thêm »

T.Vấn: Fidel về với đất đen

Cái tin ông Đen (Fidel) chết làm nhiều người không ngủ được suốt đêm hôm qua. Một số -không nhỏ- ca hát nhảy múa tưng bừng để ăn mừng ở những nơi có người gốc Cuba tụ họp sinh sống (trên nước Mỹ – như Little Havana ở Miami chẳng hạn). Một số khác, khóc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ