T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: cách thế

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

20110319fullertonca_14

Ảnh -Lưu Na

sinh nhật KL

sáng dậy xương xóc vẫn cứ gầm gừ

cỗ xe nằm ì cỗ xe gượng gạo

một ngày níu kéo thực tại vào hư

hỏng rồi.  những chiếc nón bay ngoài hang động

 

ra đi đầu trần mươi năm

thiên thu là chiếc dù cầm cố

đêm sật sừ chỗ ăn nằm

chiếc nhọt sưng to bằng cái thúng

tán láo một câu neo tình ổn định

 

em biết không.  ta chưa hề biết

những con đường hoa lá tả tơi

cửa ngõ mang mang chôn vùi mật thiết

bộ lệ loay hoay một mảng sống đời

 

rạn nứt rạn nứt chui vào vỏ trứng

mình đàn hồi như thuở mới sinh

 

hoàng xuân sơn

15 novembre 2016

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2016