T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

December 13, 2016

Hoàng Xuân Sơn: cooking & bếp núc

  Ảnh – Lưu Na   cooking               cò mồi tôi                    bảng đời trưng dụng    nấu nhừ trong chảo rang có hứng khơi tôi khỏi lửa trù câu hát nhà trò những tấm thớt xưa nay ve vản gã đầu bếp tôi không may lọt vào ẩm thực của nền nã trường tồn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ