T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: cooking & bếp núc

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

img_3701

Ảnh – Lưu Na

 

cooking

              cò mồi tôi

                   bảng đời trưng dụng

 

 nấu nhừ trong chảo rang

có hứng khơi tôi khỏi lửa trù

câu hát nhà trò những tấm thớt

xưa nay ve vản gã đầu bếp

tôi không may lọt vào ẩm thực

của nền nã trường tồn chai đá

 

một cái lọ              súcsúc

[bất tri kỳ vị]

liếm một chút

béo bổ gì cho cam

tôi chỉ còn chân dung một lão cò thái mỏng

khoán trắng mê mê đằng trời

[lộn cổ xuống ao.  xưa.  mẹ dặn]

ham chơi quên đồng bằng mai phục

hàm chông dưới nước

đòn bẩy trên không

tôi vô phúc lọt xuống hàm ếch

lũ sấu nghiện mồi

hãy xáo giùm

bất kể nước nôi

loại gì

 

hoàng xuân sơn

may 9 – 2015

 

bếp núc [ loại 2 ]

 áp lực lâu ngày

thành áp chảo

cả hai mặt đều cháy đen

 

thui.  ai thui ai nướng giả cầy

thành thiệt

 

tôi muốn vẽ em xem bức tranh đồng xanh

hằng hà trứng vịt

o không tròn mà ơ méo

bản tin chuyền lan thật nhanh

chỉ dội về thu lôi bằng đầu mút đũa

 

ngày một chúng ta thò gắp chiếc bánh hạnh phúc

mỗi phút mỗi giây

[đuổi-bắt-chụp-rượt]

chiếc bánh lò cò nhảy lóc cóc

từ đĩa này sang đĩa khác

thiếu điều chưng diện

ai bảo lọ nồi không đen

đâu biết rằng bát riêu hôi hổi

lụt dần cơm canh

 

đá dăm chỉ làm thốn gan bàn chân

chính là hồng gai ghè xuyên đau nhọn

đừng.  đừng chơi trò ú tim

lúc gần đây vòng rào đã mệt

hãy cứ là hương bịn rịn cùng đời

hãy là niềm vui còn đường rong chơi

cho đến lúc dập tắt

hàm hồ củi lửa

 

hoàng xuân sơn

5 tháng tám mười sáu

 

 

 

©T.Vấn 2016