T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

August 26, 2017

Phạm Duy: Nha Trang Ngày Về

“. . .Phạm Duy đến Nha Trang lần đầu vào năm 1944 và đã nhiều lần trở lại đây. Năm 1970, tại thành phố thơ mộng này, ông đã sáng tác ca khúc nổi tiếng Nha Trang ngày về: Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya/ Tôi đi vào thương nhớ tôi đi

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 116)

  Giai thoại về một bài thơ Đầu làng Ngang có một chỗ lội Có đền ông Cuội cao vòi vọi Đàn bà đến đấy vén quần lên Chỗ thì đến háng chỗ đến gối Ông Cuội ngồi trên mỉm mép cười Cái gì trăng trắng như con cúi Đàn bà khép nép đứng liền

Đọc Thêm »
Lưu Trữ