T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 13, 2021

Hoàng Xuân Sơn: H Ồ N H Ư/T H U C Ậ N K Ề

  H Ồ  N H Ư lúc đá nhìn sắc mặt nghiêng những dòng tơ buổi chiều chạm thấu đáy gương xanh. và nỗi buồn con nước mênh mang tư lự có thể vết nhớ ta ngồi bên khóm hồ ngày nào giờ đã nồng nàn tuyết lú tháng đau xương ngần ngật bóng tháp

Đọc Thêm »
Lưu Trữ