T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 15, 2021

Nguyên Lạc: THƠ CỦA THIỀN SƯ (POETRY OF ZEN MASTER)

Thủy Mặc – Tranh: Mai Tâm Lời phi lộ: Trước khi vào bài, tôi xin bàn về chữ ZEN MASTER. ZEN MASTER có bạn đã dịch là Tăng Sư, theo tôi nên dịch là Thiền Sư, vì nếu dịch ra Tăng Sư thì không chính xác lắm: Tăng Sư / Thầy Tu, thuộc giới Tăng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ