T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 17, 2021

Đặng Xuân Xuyến: TÒ HE

Tò He – Ảnh (Nguồn: vietnamlifehack.com)   (tặng 1 người em)   Phút trải lòng đắng ngắt Điếng lòng người lặng nghe Thương nửa đời nén chặt Nhốt hồn trong xác ve. . Chiều cuối ngày nắng quắt Dụ hồn nhập Tò He (*) —- (*) Tò he: là những hình người, con vật được

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 208)

  Chữ nghĩa làng văn Đã có nhiều cách định nghĩa về truyện ngắn, nhưng nếu nói nôm na, đưa ra một định nghĩa để làm việc thì truyện ngắn chính là cách cưa lấy một khúc đời sống. Ở đây, có thể nói ngắn gọn, nói trực tiếp. Cái ngắn thích hợp với cuộc sống

Đọc Thêm »
Lưu Trữ