T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 21, 2021

Nguyên Lạc: UỐNG CÀ PHÊ CÙNG THI SĨ

Cõi Người Ta 10 – Tranh: Thanh Châu – Ngoài trời có đám mây/ Và có thêm chút gió/ Mưa sẽ rơi chắc đó/ Mưa hay lệ đây ta? Hình như lệ thiệt nha/ Lệ của kẻ xa nhà/Lệ của người lưu xứ/Lệ vì nhớ cố hương Phải không ông lệ rưng/ Thi nhơn “rưng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ