T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười 16, 2021

Quảng Tánh Trần Cầm: thơ với thẩn

Ảnh (Trần Cầm) thơ với thẩn muốn làm bài thơ đường thật ngọt như mía như mật bạn răn ̶ ̶ ̶  sẽ tăng tốc a1c trong máu xin lỗi cho tôi làm bài thơ muối mặn của biển bao la bạn đe ̶ ̶ ̶  sẽ tăng huyết áp thôi thì thơ đường trộn

Đọc Thêm »

khê kinh kha: mỗi ngày

  Cõi người ta (8) – Tranh: Thanh Châu   riêng cho DP mỗi ngày anh tặng em nụ hồng thơm những nụ hồng mộc trên mảnh vườn tình yêu đời anh những nụ hồng chứa đầy tình anh nồng nàn nờ đầy hương tình giữa đời em cho tình mình thêm mặn nồng cho

Đọc Thêm »
Lưu Trữ