T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Hai 23, 2021

“Hài vãi”

Tạ Duy Anh Hồi ở lính, khi còn làm anh nuôi, một lần, theo thói quen, vừa rửa chảo, tôi vừa nghêu ngao đọc: “Trung Quốc đó bàn tay nào huyền diệu/Đã nắn lại cả dung nhan dáng điệu/Mặt đồng khô xóa sạch những bờ ngăn/Như mặt người tươi dãn những đường nhăn… Đúng lúc

Đọc Thêm »

Trần Thị Nguyệt Mai: NHỮNG NGÀY LỄ CUỐI NĂM

       SAU LỄ HỘI HALLOWEEN vào cuối tháng 10 ở Hoa Kỳ là bắt đầu những ngày tươi vui của mùa lễ cuối năm. Sau này, buôn bán online phát triển rất mạnh, nên các cửa hàng không còn chờ đến ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (Black Friday) để bán rẻ nữa,

Đọc Thêm »
Lưu Trữ