T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 20, 2022

Quảng Tánh Trần Cầm: truyền thuyết đô thị  

phân thân  ̶ ̶ ̶  bạn nói phân thân nhẹ nhàng tách rời khỏi xác lênh đênh trên dòng chảy vô hạn bềnh bồng trong bầu sinh quyển phi trọng lượng như lạc vào một bức tranh chagall . nhiều khi tôi ngoái đầu nhìn lại thấy tôi miên man bên này rào cản một

Đọc Thêm »

SONG THAO: GIÀ KHÚ ĐẾ *

Bạn bè tôi, bỏ rẻ cũng đã tám chục niên kỷ. Người đời bảo già rồi. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chơi ác hơn. Trong bài viết “Già Khú…Đế”, ông luận như ri: “Già khú là giai đoạn một, thêm một bước nữa thì gọi là “già khú đế”. Khú, từ điển tiếng Việt bảo

Đọc Thêm »
Lưu Trữ