T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Sáu 14, 2022

Châu Thạch: ĐỌC “MÀU CỦA GIÓ” THƠ NHƯ KHÔNG       

     Châu Thạch vừa nhận được tập thơ “Màu Của Gió” do tác giả, nhà thơ Như Không gởi tặng. Nhà thơ Như Không là một quân nhân mũ đỏ trong quân lực VNCH và là một nhà thơ miền Nam trước năm 1975. Tác giả đã xuất bản “Thơ Như Không”(2012), “Những Đóa Hoa Tật

Đọc Thêm »
Lưu Trữ