T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Tám 3, 2022

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 228)

Chữ nghĩa làng văn Ở Việt Nam truyện ngắn viết bằng quốc ngữ tuy chỉ mới xuất hiện hồi đầu thế kỷ nhưng đã đi hia bảy đặm. Các truyện ngắn khoảng bốn mươi năm trở lại đây có giá trị nghệ thuật không thua gì các truyện lừng danh ở những xứ đã có

Đọc Thêm »
Lưu Trữ