T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Chín 28, 2022

Trần Vấn Lệ: Mùa Thu Mới

Mùa Thu mới ngấp nghé…Lạnh phớt nhẹ buổi mai…rồi thì nắng kéo dài / cho tới chiều.  Chạng vạng! Nắng tắt, còn điện sáng…rọi đường khuya lê thê!  Người không đi, không về…và xe cũng bớt chạy! Rừng cháy!  Rừng còn cháy!  Cali ơi Cali…Rất thèm tiếng mưa khuya vang vang thềm tí tách! Văn

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 231)

Truyện chớp: Tiếng ve Tôi đã sống qua bao mùa hạ, vẫn không hiểu được tiếng ve kêu. Chữ nghĩa làng văn Nhưng ngắn đến thế nào, chữ này thiệt là tương đối. Giáo sư X.J. Kennedy, trong quyển Literature thường dùng ở năm đầu của văn chương Anh Mỹ ở đại học Mỹ nhắc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ