T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Mười Một 21, 2022

Nguyên Lạc: VỀ BÀI “NGÀY BÉ ĐỌC CA DAO”

HAI NHẬN XÉT Tình cờ tôi đọc được bài viết “Ngày bé đọc ca dao” của Tú Điếc Trần Đức Phổ đăng trên các trang mạng, đặc biệt đoạn này làm tôi chú ý: [Trích đoạn] Có hai bài ca dao dài hơn bốn câu tôi thuộc lòng từ bé. Một là bài Trâu Ơi.

Đọc Thêm »
Lưu Trữ