T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

January 18, 2023

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (2)

Đơm Lộc Mừng Xuân Còn mười ngày nữa, Tết!  Trời hết bão, mừng ghê!  Mùa Xuân Mỹ nở hoa chào nước ta năm Mão! Mong cõi đời hết Sạo, cờ Sao nhẹ tênh bay…Một nửa Thế Kỷ, nay…đang hé ngày ấm áp! Mong người Nam người Bắc / dải phóng được nỗi buồn.  Mong cái

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: LINH ỨNG

một hồi gió rợp muôn phương chợt nghe thanh nhạc qua đường gọi tên bay lên.  bay lên.  thầm lên hoàng hôn lạc diệp chuông rền ban mai đợi nhau thoăn thoắt hình hài rã riêng tình mới miệt mài trăng sao còn ở đây tới lúc nào những khuôn lệ ngọc cúi chào mi sương hồn

Đọc Thêm »
Lưu Trữ