T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

January 19, 2023

Nguyễn Thiên Nga: CÕI RIÊNG

Cõi Riêng Anh … Cõi Riêng Tôi … Tôi thích viết hoa cả từ Cõi Riêng và đại từ xưng hô … Vì sao nhỉ? Có lẽ do Cõi Riêng ấy rất riêng và chỉ một – chỉ một mà thôi! Tôi bâng khuâng hoài khi ở trong Cõi Riêng ấy; không phải chỉ để

Đọc Thêm »

Vương Trùng Dương: Tác Phẩm Thérèse Desqueyroux của François Mauriac qua bản dịch của T.Vấn

Trong hai thập niên ở miền Nam Việt Nam, nhiều dịch giả với các tác phẩm dịch thuật về văn chương Tây Phương, nhất là Pháp, khi đoạt giải Nobel Văn Chương, các tạp chí văn học được giới thiệu tác giả, tác phẩm với độc giả được phổ biến rộng rãi. Về dịch thuật

Đọc Thêm »
Lưu Trữ